No 1. jūlija daudzbērnu ģimenēm 25% atlaide vienreizējām biļetēm!

   Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, no 2017. gada 1. jūlija ir ieviesta jauna braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategorija „Daudzbērnu ģimenes locekļi”, kuriem noteiktā kārtībā ir tiesības saņemt vilciena biļeti vienam braucienam ar 25% atlaidi, uzrādot derīgu „3+ Ģimenes karti” un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

   Atlaide tiek piemērota vilciena biļetei vienam braucienam vienā virzienā vienas līnijas ietvaros. Jebkuram daudzbērnu ģimenes loceklim braukšanas tiesības vilcienā apliecina biļešu kasē vai vilcienā iegādāta biļete kopā ar abiem iepriekš minētajiem dokumentiem. Uzrādot personu apliecinošus dokumentus, vilcienā ar atlaidi var braukt vienlaicīgi visi ģimenes locekļi, kas minēti „3+ Ģimenes kartē”.

   Atgādinām, ka saglabājas braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā personām ar I grupas invaliditāti un pavadošajai personai, personām ar II grupas invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Svarīga informācija personām, kuras vēlas izmantot šo atlaidi!

  • Braukšanas maksas atlaide paredzēta vilciena biļetei vienam braucienam vienā virzienā vienas līnijas ietvaros.

„Daudzbērnu ģimenes atlaide” netiek piešķirta biļetēm, kurām jau ir piemērota atlaide (papildu atlaide netiek piemērota ne turp-atpakaļ, ne bagāžas biļetēm, ne vienotajām biļetēm). Gadījumos, kad notiek pārsēšanās 2 līniju ietvaros, katra biļete katrai līnijai tiek noformēta un aprēķināta atsevišķi. Aicinām ņemt vērā – braukšanas maksas atlaides netiek summētas, lūdzam pasažierus izvēlēties sev ērtāko un izdevīgāko biļetes veidu.

  • Braukšanas maksas atlaidi var izmantot katrs daudzbērnu ģimenes loceklis, kas minēts "3+ Ģimenes kartē".

25% braukšanas maksas atlaidi var izmantot katrs daudzbērnu ģimenes loceklis, kas minēts "3+ Ģimenes kartē", uzrādot "3+ Ģimenes karti" kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Lai viena brauciena laikā atlaidi varētu izmantot visi daudzbērnu ģimenes locekļi, kas minēti "3+ Ģimenes kartē", katrai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar "3+ Ģimenes karti" (šādā gadījumā var tikt uzrādīta tikai viena "3+ Ģimenes karte").

  • Tiek saglabāti braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā.

2017. gada 1. jūlijā stājoties spēkā 25% braukšanas maksas atlaidei, tiek saglabāti jau iepriekš noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā personām ar I grupas invaliditāti un pavadošajai personai, personām ar II grupas invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Gadījumos, kad "3+ Ģimenes kartē" minēti pirmsskolas vecuma bērni vai citas personas, kurām tiek piemēroti braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā - braukšanas maksas atvieglojums pilnā apmērā tiek saglabāts.

Piemēram, "3+ Ģimenes kartē" minēts pirmsskolas vecuma bērns un divi skolas vecuma bērni ar vecākiem, ģimene, vienlaicīgi braucot vienā vilcienā, var iegādāties vienu biļeti ar 100% braukšanas maksas atlaidi pirmsskolas vecuma bērnam, kā arī 4 biļetes ar "Daudzbērnu ģimenes locekļi" 25% braukšanas maksas atlaidi. Atkārtoti lūdzam ņemt vērā, ka šādā gadījumā katram ģimenes loceklim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Svarīgi! Pirmsskolas vecuma bērni drīkst braukt vilcienā tikai pilngadīgas personas pavadībā.