Izmaiņas īpašuma apdrošināšanā!

Kas notiek īpašuma apdrošināšanā?

 Pašreizējā ekonomiskā situācijā būtisks cenu kāpums ir skāris visas nozares, tai skaitā arī būvniecību. Pieaugot inflācijai, sadārdzinājušās būvmateriālu, darbaspēka un piegādes izmaksas, un cenas būvniecības nozarē kopumā. Šo faktoru ietekmē pieaugušas arī īpašuma apdrošināšanas cenas, jo jārēķinās ar lielāku naudas summu, lai atjaunotu īpašumu pēc tā bojājuma.

Analizējot mūsu biedru īpašuma apdrošināšanas gadījumus, arodbiedrība secināja, ka apdrošināšanas summu limiti augstākminēto faktoru ietekmē vairs nav pietiekami, lai nosegtu apdrošināšanas gadījumos radušos zaudējumus. Vidējā tāme jau ir gandrīz 2 reizes lielāka nekā apdrošināšanas limits. Otrs svarīgs faktors – pagājušā gadā būtiski pieauga atlīdzību pieteikumu skaits par ūdens nodarītiem bojājumiem. Un 700 EUR limits vairs nenosedz remonta izmaksas.

 Arodbiedrība veica tirgus izpēti, salīdzināja vairāku apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus un izveidoja labāko piedāvājumu biedru īpašuma apdrošināšanai.

Uzmanību! Lai Jūsu īpašums būtu apdrošināts no 01.03., lūdzam aizpildīt jaunu iesniegumu par īpašuma apdrošināšanu un ikmēneša apdrošināšanas maksājuma ieturēšanu.

 Jaunie īpašuma apdrošināšanas nosacījumi no 01.03.:

  • Apdrošinājuma summa: ēka/dzīvoklis 3000 EUR un manta 3000 EUR

(šobrīd ēka/dzīvoklis 1500 EUR un manta 1500 EUR)

  • Pie ūdens nodarītiem bojājumiem limits turpmāk 3000 EUR

(šobrīd 700 EUR)

  • Īpašuma apdrošināšanas ikmēneša maksājums 3,90 EUR

(šobrīd 1,42 EUR)

Kas jādara:

Līdz 15. februārim jāiesniedz savam arodkomitejas priekšsēdētājam:

  • jauns iesniegums par apdrošināšināmo objektu
  • jauns iesniegums par apdrošināšanas maksājuma ieturēšanu (grāmatvedībai)

 

Esiet atbildīgi un pasargājiet savu īpašumu!