Aizvadīta tikšanās ar valsts prezidenta kandidātu!

      18. maijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās notika tikšanās ar valsts prezidenta kandidātu Uldi Pīlēnu. Uz šo tikšanos bija arī pārstāvji no Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības – priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs, juridiskās daļas vadītāja Gita Oškāja un tehniskās struktūrvienības vadītājs Vladimirs Novikovs.

      Tikšanās laikā no arodbiedrības puses tika izstāstīta katastrofālā situācija VAS Latvijas dzelzceļā, lielā darbinieku skaita samazināšana un tas, ka šādi procesi vairs nav pieļaujami, jo tas jau var apdraudēt dzelzceļa kustības drošības nodrošināšanu. Viennozīmīgi ir jānoslēdz daudzgadu līgums starp Satiksmes ministriju un VAS Latvijas Dzelzceļš kā arī valstij ir pietiekami jāatbalsta infrastruktūras uzturēšanas finansēšana.