Starptautiskā darbība

          1999. gadā Arodbiedrība iestājās Starptautiskā transporta darbinieku federācijā (International Transport Workers’ Federation-ITF), kas uz doto brīdi pārstāv 690 transporta arodbiedrības 153 valstīs un apmēram 5 miljonus darbinieku. Federācijā ir pārstāvētas 8 galvenās industriālās nozares, tai skaitā arī Dzelzceļa nozare. Federācijas darba gaitā divas reizes gadā notiek Dzelzceļa sekcijas, kurās dzelzceļnieku arodbiedrību pārstāvji no visas pasaules apspriež sektora aktuālākās problēmas, notiek pieredzes apmaiņa un tiek izstrādātas kopējās pozīcijas.

          Pēc Dzelzceļa sekcijas dalībnieku iniciatīvas katru gadu tiek organizēta Starptautiskā Dzelzceļnieku rīcības diena. Tās galvenais mērķis ir pievērst valsts iestāžu un sabiedrības uzmanību dzelzceļa sektora problēmām - darba apstākļu, sociālās un darbavietu drošības jautājumos. Mūsu arodbiedrība katru gadu aktīvi piedalās šādā akcijā un organizē darba devēju un valdības pārstāvju tikšanos.

          2000. gadā Arodbiedrība iestājās Eiropas transporta darbinieku federācijā, ( European transport Workers’ Federation –ETF), kas apvieno vairāk nekā 2,5 miljonus darbinieku no 231 arodbiedrības 41 Eiropas valstīs. ETF formulē un koordinē arodbiedrību transporta un sociālo politiku, organizē kopējas akcijas, īsteno izglītošanas un apmācības projektus. Piedalīšanās ETF darbā dod mums iespēju savlaicīgi uzzināt un reaģēt uz visiem Eiropas Savienības sagatavotiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

          Katrai Eiropas valstij ir savas nacionālās īpatnības un intereses, līdz ar to mums uzmanīgi jāseko, lai pieņemtie lēmumi nepasliktinātu Latvijas dzelzceļnieku darba apstākļus un Latvijas dzelzceļa nozari kopumā.

          Arodbiedrība veiksmīgi sadarbojas arī ar citu valstu arodbiedrībām (tai skaitā ar Vācijas, Austrijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un citu valstu arodbiedrībām), kur galvenais sadarbības mērķis ir biedru interešu aizsardzības praktiskās pieredzes apmaiņa.

         Jau vairākus gadus mēs pielietojam tautas diplomātijas metodes, pastāvīgi organizējot savstarpējo apmaiņu, kas dod mūsu biedriem iespēju ne tikai apskatīt jaunas interesantas vietas, bet arī apmainīties ar darba un atpūtas pieredzi ar citu valsts kolēģiem.

        Arodbiedrība piedalās arī starptautiskā transporta darbinieču sieviešu kustības darbā, veiksmīgi atbalsta sadarbību ar dzimumlīdztiesības komitejām un realizē savstarpēju informācijas apmaiņu. Pēdējos gados Arodbiedrība īpašu uzmanību pievērš jaunatnei un attīsta jauniešu kustību, sadarbojoties ar citu arodbiedrību un valstu jaunatnes organizācijām.