Aizvadīta tikšanās Ministru kabinetā!

 

           20.04.2023. Ministru kabinetā tika aizvadīta tikšanās ar arodbiedrības pārstāvjiem un Ministru prezidentu K. Kariņu, Satiksmes ministru J.Vitenbergu, Labklājības ministri E.Siliņu, pārstāvjiem no Finanšu ministrijas un VAS Latvijas Dzelzceļš priekšsēdētāju R.Pļavnieku, kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju E. Baldzēnu un priekšsēdētāja vietniece G.Oškāju.

         Arodbiedrību pārstāvēja priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs, VAS LDz Sliežu ceļu pārvaldes Jelgavas ekspluatācijas daļas arodkomitejas priekšsēdētājs Aigars Ūdris, VAS LDz Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālā centra arodkomitejas priekšsēdētāja Renāta Ogorodņikova, AS Pasažieru vilciens elektrovilciena mašīnists Raimonds Rikveilis un SIA LDz Cargo Tehnoloģiskās daļas vadītājs arodkomitejas loceklis Jevgeņijs Pučinskis.

              Tikšanās laikā izvērtās ļoti konstruktīva viedokļu apmaiņa par galvenajām problēmām dzelzceļa nozarē. Arodbiedrība atzīmēja, ka pašreizējā situācija ar darba samaksu uzņēmumā ir kritiska. Tika uzsvērts, ka ir nepieciešams nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas modeli.

Tā pat tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par:

  • nepieciešamību saglabāt darba vietas ar cienīgu darba samaksu;
  • vienotu dzelzceļa uzturēšanas sistēmu, savlaicīgi integrējot Rail Baltica un esošās dzelzceļa līnijas;
  • valsts atbalstu starptautisko kravu piesaistīšanā;
  • nepieciešamību samazināt administratīvo slogu un birokratizāciju uzņēmumā Latvijas dzelzceļš;
  • papildpensijas sistēmas sakārtošanu un uzlabošanu.

               Aktīvi sarunās par visiem jautājumiem iesaistījās VAS Latvijas dzelzceļš priekšsēdētājs R.Pļavnieks, Satiksmes ministrs J.Vitenbergs un Labklājības ministre E.Siliņa. Ministru prezidents K.Kariņš izrādīja sapratni un interesi par visiem apspriestajiem problēmjautājumiem.

               Tikšanās beigās Arodbiedrība ierosināja sociālā dialoga ietvaros noslēgt vienošanos starp valsti, darba devēju un arodbiedrību par dzelzceļa nozares saglabāšanai un attīstībai nepieciešamajiem pasākumiem, līdz Dzelzceļnieku dienai 05.08.2023.

 

Paldies visiem, kuri piedalījās!

 

       

 

Foto: Valsts kanceleja