Apdrošināšanas ziņas!

Pandēmijas ietekme ir jūtama visās mūsu dzīves jomās, un tā jūtama arī mūsu apdrošināšanas portfelī.

     Esot vairāk mājās, mēs cenšamies paveikt mājas darbus, un biežāk gadās sadzīves traumas. Protams katrs no mums savās gaitās saskaras arī ar dažādu preču un pakalpojumu cenu kāpumu. Šie faktori diemžēl ietekmē arī mūsu apdrošināšanas piedāvājumu. Neskatoties uz minētajiem izaicinājumiem, esam spējuši vienoties par nelaimes gadījumu apdrošināšanas un īpašuma apdrošināšanas grupu polišu pagarināšanu.

Joprojām visi arodbiedrības biedri tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem sadzīvē no arodbiedrības budžeta. Segums:

 

Apdrošinātie riski

Summa

Atlīdzība nāves gadījumā, ja tā iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

1000 EUR

Paliekoša invaliditāte, ja tā iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

1000 EUR

Traumas un kaulu lūzumi

700 EUR

Kritiskās saslimšanas

300 EUR

Laima slimība

300 EUR

     Tāpat kā iepriekš – lai palielinātu nelaimes gadījuma apdrošināšanas izmaksājamo summu, katrs arodbiedrības biedrs ik mēnesi papildus var maksāt 1.42 EUR. Segums:

Apdrošinātie riski

Summa

Atlīdzība nāves gadījumā, ja tā iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

8000 EUR

Paliekoša invaliditāte, ja tā iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

8000 EUR

Traumas un kaulu lūzumi

4000 EUR

Kritiskās saslimšanas

550 EUR

     Arodbiedrība aicina parūpēties arī par saviem ģimenes locekļiem un iegādāties individuālu nelaimes gadījumu apdrošināšanu saviem tuvākajiem.

 Katrs biedrs var pievienoties īpašuma apdrošināšanas grupas līgumam. Ikmēneša maksājuma summa 1.42 EUR. Segums:

Apdrošinājuma summa – Ēkai / dzīvoklim -  1500 EUR

(t.sk. ne vairāk kā 700 EUR par ūdensvada avārijas gadījumiem)

Apdrošinājuma summa – Mājsaimniecības iedzīvei - 1500 EUR

(t.sk. ne vairāk kā 700 EUR par ūdensvada avārijas gadījumiem)

Arodbiedrība atgādina – ja ēka vai dzīvoklis ir iegadāts ar kredīta palīdzību, jums nepieciešama pilna dzīvesvietas īpašuma apdrošināšana.

 

Jautājiet mums – mēs palīdzēsim!!!

Par apdrošināšanas jautājumiem sazinieties ar Selgu Alksni (tālrunis: 29426060; epasts: selga.alksne@ldzsa.lv)