Arodbiedrības jauniešu tikšanās Virognā!

     11. – 12. maijā LDzSA mācību centrā un atpūtas bāzē Virogna, arodbiedrība organizēja apmācību semināru jauniešiem. Seminārā tika prezentēta arodbiedrība, tās priekšrocības, darba drošības aktualitātes un problēmas. Arodbiedrības juriste savā prezentācijā jauniešus iepazīstināja ar aktuālāko informāciju par juridiskajām situācijām darbā un to risināšanu, pēc semināra jauniešiem bija jāaizpilda tests savu zināšanu stiprināšanai kā arī tika organizēts grupu darbs, kurā jauniešiem vajadzēja iejusties arodbiedrības un darba devēja “ādā” un risināt dažādas situācijas darba vietā!

     Paldies visiem, kuri ieradās uz pasākumu un otrajā dienā palīdzēja darbos Virognas labiekārtošanā!