Arodbiedrības juriste tiesā uzvar VSAA

     2015.gada pavasarī pie Arodbiedrības juristes Gitas Oškājas vērsās Arodbiedrības biedre, kurai tika atteikts piešķirt izdienas pensiju. Gita Oškāja, uzskatot, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir nepamatoti atteikusi piešķirt Arodbiedrības biedrei izdienas pensiju, pārsūdzēja lēmumu tiesā. Attiecīgais jautājums tika izskatīts visās trīs tiesu instancēs.

     Strīda būtība bija tāda, ka VSAA atzina, ka šķērslis izdienas pensijas piešķiršanai ir tas, ka persona nav vismaz septiņus gadus un sešus mēnešus nostrādājusi paredzētajā profesijā. Proti, VSAA stāžā neieskaitīja periodus, kad persona atradās grūtniecības, dzemdību un bērnu kopšanas atvaļinājumā. Līdz ar to VSAA uzskatīja, ka personas izdienas stāžs ir tikai septiņi gadi četri mēneši un 12 dienas.

     2019.gada nogalē Latvijas Republikas Senāts pieņēma lēmumu, ar kuru atzina, ka VSAA  ir rīkojusies nepareizi un nepamatoti atteikusi piešķirt personai izdienas pensiju.  Senāts norādīja, ka nepārprotami konstatējama likumdevēja griba grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku iekļaut izdienas pensijas piešķiršanai nepieciešamajā speciālajā izdienas stāžā.

     Tādējādi Valsts sociālās apdrošinašanas aģentūrai būs pienākums piešķirt Arodbiedrības biedrei izdienas pensiju un izmaksāt to jau sākot ar 2015.gadu.

Rakstu sagatavoja: Gita Oškāja