Arodbiedrība tiekas ar prezidentu!

      16.04.2024. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares mācību centrā un atpūtas bāzē “Virogna” tika aizvadīta tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču un dzelzceļnieku arodbiedrības pārstāvjiem – priekšsēdētāju Saveliju Semjonovu, VAS LDz Elektrotehniskā pārvaldes vecāko inženieri Renātu Ogorodņikovu, VAS LDz Vilcienu kustības pārvaldes Daugavpils stacijas dežuranti Tatjanu Vinogradovu, VAS LDz Sliežu ceļu distances, Jelgavas ekspluatācijas nodaļas vadītāju Aigaru Ūdri, SIA LDz “Cargo” Tehnoloģiskās daļas vadītāju Jevgeņiju Pučinski, AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca pārstāvi Valentīnu Gradkovski un Augšdaugavas novada domes jaunatnes lietu speciālisti Oļesju Ņikitinu.

                Tika apspriesti jautājumi par:

  • Valsts atbalstu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā un vietējo kravu pārvadājumos;
  • Darba samaksas un darbinieku darbavietu saglabāšanu;
  • Kravu pārvadājumu konkurētspēju;
  • Nepieciešamību Latvijai attīstīties kā tranzītvalstij;
  • Attiecībām starp darba devēju un arodbiedrību;
  • Spēju nodrošināt stabilitāti LDz uzņēmuma iekšienē un vadības komandā;
  • Darba nepārtrauktības nodrošināšana LDz meitas uzņēmumos;  

                Esam ļoti lepni un pagodināti, ka mums bija iespēja tikties ar Valsts prezidentu un izklāstīt dzelzceļa nozares aktuālākās problēmas. Izsakām pateicību prezidentam un viņa komandai par aizvadīto tikšanos!