Saņemta atbilde vēstulei Valsts prezidentam!

     13. jūlijā Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība nosūtīja vēstuli Latvijas vlasts prezidenta kungam Edgaram Rinkēvičam, ar lūgumu iesasitīties procesos par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts puses. 

     21. augustā saņēmām konstruktīvu un uz sapratni vērstu atbildi no Latvijas valsts prezidenta kancelejas par to, ka Valsts prezidenta kanceleja arī turpmāk sekos līdzi šī jautājuma attīstībai, apzinoties dzelzceļa nozares nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kā arī būtiskos izaicinājumus pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.