Atgādinājums!

     Arodbiedrība šobrīd apzina un reģistrē biedrus, kuri 2020. gadā ir pārtraukuši darba attiecības, taču vēlas saglabāt biedra statusu. No 1.oktobra darbu uzsāks Bezdarbnieku statusu ieguvušo Arodbiedrības biedru uzskaites un atbalsta centrs.

Centrā reģistrētie biedri saņems visas arodbiedrības biedra sociālās programmas:

  • Iespēja pievienoties LDzSA apdrošināšanas programmām (Veselības apdrošināšana, t.sk., ģimenes locekļiem, Nelaimes gadījumu apdrošināšana, CTA apdrošināšana, Īpašuma apdrošināšana);
  • Juridiskā palīdzība;
  • Arodbiedrības biedra karte un Lojalitātes programmas piedāvātās priekšrocības;
  • Latvijas Krājaizdevu sabiedrības piedāvātie pakalpojumi;
  • Mācību centra un atpūtas bāzes “Virogna” piedāvātie pakalpojumi par īpašām cenām;
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšana ārpus darba laika un apdrošināšana kritisko saslimšanu gadījumā.

ATGĀDINĀM biedriem, kuri vēlas reģistrēties Centrā - jānosūta sava kontaktinformācija (privātais e-pasts un mobilā tālruņa numurs) uz e-pastu: elvira.bobrovska@ldzsa.lv

 

 НАПОМИНАНИЕ

     Профсоюз уже собирает информацию и регистрирует тех членов, которые расторгли трудовые отношения в 2020 году и хотят сохранить статус члена Профсоюза. С 1 октября начинает работу Центр по учету и поддержке членов Профсоюза, которые получили статус безработного.

Зарегистрированные члены получат все социальные программы предусмотренные для членов Профсоюза:

-  Возможность присоединится к страховым программам Профсоюза (Страхование здоровья, в том числе членам семьи, Страхование от несчастых случаев, Страхование гражданско-правовой ответственности (CTA), Страхование имущества);

-  услуги юриста;

-  карта члена профсоюза и льготы по программе лояльности;

-  услуги Кредитного союза;

-  специальная цена на использование услуг учебного центра и базы отдыха 

   “Virogna”

-  страховка от несчастного случая в быту и критических заболеваний.

НАПОМИНАНИЕ членам, которые желают регистрироваться в Центре – все желающие должны отправить свои контакты ( личную електронную почту и номер мобильного телефона) на elvira.bobrovska@ldzsa.lv