Darba koplīguma grozījumu projekts!

     2019.gada 07.februārī koncerna “Latvijas dzelzceļš” Darba koplīguma Darba grupā tika izskatīts Darba koplīguma grozījumu projekts, kā arī sociālā dialoga puses apmainījās ar informāciju par 2018.gadā paveikto un 2019.gadā plānotiem darbiem.

     Arodbiedrība sniegs plašāku informāciju par grozījumiem Darba koplīgumā tiklīdz tiks parakstīts attiecīgs dokuments un tiks panākta vienošanās par grozījumu spēkā stāšanās datumu.