Par AS “Daugavpils satiksme” darbinieku darba apstākļu uzlabošanu!

     Kopš 2019.gada uzņēmumā AS “Daugavpils Satiksme” ir izveidota Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības dalīborganizācija.

     Pēc vairākām tikšanās reizēm un kopīga darba, uzņēmuma vadība kopā ar arodbiedrības pārstāvjiem vienojās par vairākiem AS “Daugavpils Satiksme” darbinieku (autobusu šoferu) tiesisko stāvokli uzlabojošiem apstākļiem.

     Proti, tika panākta vienošanās par laika, ko izmanto transportlīdzekļa pārbaudei, apkopei un sagatavošanai, palielināšanu no 30 minūtēm uz 60 minūtēm, kas tiek ieskaitīts darba laikā un apmaksāts. Kā arī darbiniekiem, kuri darba vietā atrodas rezervē (dežūrās), atpūtas laiks tiks ieskaitīts darba laikā un apmaksāts.

     Līdztekus turpinās sarunas par citiem jautājumiem, kas skar darbinieku nodarbinātību, darba apstākļus un darba samaksu, kā arī darbs pie darba koplīguma noslēgšanas.