ETF Dzelzceļa sekcijas sēde Briselē

      2017.gada 9.martā Briselē notika kārtēja ETF Dzelzceļa sekcijas sēde, kurā tika pārstāvētas 27 arodbiedrības no 18 Eiropas valstīm. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību pārstāvēja priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs un Starptautiskās daļas vadītāja Violeta Lepiksone.

      Tā kā politiskie lēmumi jau ir pieņemti un Ceturtā Dzelzceļa paka jau ir akceptēta, tagad visi Eiropas spēki ir virzīti uz pakas tehnisko realizāciju. Vācija papildus 4.Dzelzceļa pakai apstiprināja savu dokumentu, saskaņā ar kuru valsts var noteikt labākus apstākļus nacionālā līmenī. Turpinās ETF pārstāvju darbs Eiropas komisijas izveidotājā ekspertu grupā un piecās ERA darba grupās, kuras tagad strādā, lai saskaņotu noteikumus tehniskai pakas realizācijai.

      Sekcijas sēdes laikā tika apspriesti ETF Izpildkomitejas lēmumi par kārtējā ETF Kongresa norisi. Kongress notiks 2017. gada maijā, Barselonā un tā vadmotīvs būs ”Taisnīgs transports”. Kongresa laikā norisināsies trīs pamatdiskusijas – pirmā – Transporta politika un projekts “TRANS”, otrā – ETF kustība, kā Eiropas kustības dzinējs un trešā – arodbiedrību un arodbiedrību biedru tiesības.

      Tika izrunāta dzelzceļa sekcijas turpmākā darbības programma 2017-2021.gadiem un izvirzītas trīs sekcijas prioritātes: pirmkārt, Taisnīgs transports – turpināt ciņu pret sociālo dempingu dzelzceļa nozarē Eiropā, atbalstīt darba un arodbiedrību tiesības un sociālo aizsardzību liberalizētā dzelzceļa nozarē, otrkārt, nodrošināt dzelzceļa drošību un aizsardzību mainīgajā dzelzceļa pasaulē un treškārt, veicināt kvalitatīvu dzelzceļa nodarbinātību.

      Gada sākumā tika paziņots, ka ETF Dzelzceļa sekcijas prezidents – Guys Grieveldings (FNCTTFEL, Luksemburga), nolēmis aiziet pensijā un vairs tik aktīvi ETF darbos nepiedalīsies. Līdz ar to sēdes laikā vienbalsīgi tika ievēlēts jauns Dzelzceļa sekcijas prezidents – Giorgio Tuti (Šveices transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs), kurš turpinās aktīvu darbu aizstāvot 83 dzelzceļa arodbiedrību, ETF dalīborganizāciju no 37 Eiropas valstīm, biedru tiesības un vajadzības.