ETF konsultatīvā darba grupa Briselē

      2017.gada 15.februārī Briselē notika kārtējā ikgadējā Eiropas Transporta darbinieku federācijas Dzelzceļa sekcijas vilcienu tehniskās uzturēšanas darbinieku konsultatīvā darba grupa.

      Sanāksmē piedalījās 26 arodbiedrību pārstāvji no vairākām Eiropas valstīm: Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Francijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Latvijas. Latvijas intereses grupā pārstāvēja Pavels Gavrilovs, AS "Pasažieru vilciens" vecākais meistars, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības arodkomitejas priekšsēdētājs.

      Sanāksmes dienas darba kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi:

1) iepriekšējās sanāksmes apspriešana;

2) jaunā Vilcienu tehniskās uzturēšanas darbinieku konsultatīvas grupas priekšsēdētāja ievēlēšana;

3) saskaņotā Eiropas dokumenta (licences) vilcienu tehniskās uzturēšanas darbiniekiem ieviešana (lēmums par saturu un turpmākiem soliem pamatojoties uz Direktīvu 2008 / C111 / 01);

4) vienotas Eiropas licences ieviešana priekš tehniskās vilcienu uzturēšanas darbiniekiem.

     Tika prezintēts ziņojums par ECM sistēmu, kuras ieviešana nozīmē arī visu remontdarbnīcu sertifikāciju ar vienoto Eiropas sertifikātu. Šī sistēma darbojas Eiropā, lai uzturētu kravas vagonus, un tagad tiek ierosināts turpmāk to piemērot arī pasažieru vagonu remontam. Notika diskusija, kuras laikā apsprieda galvenās ECM sistēma darbības iezīmes, tās priekšrocības un trūkumus. Diskusijas laikā, kļuva skaidrs, ka sistēma priekš Latvijas pagaidām nav aktuālā, jo primārā ir nepieciešamība uzlabot ritošo sastāvu. Tomēr pozitīvi varētu novērtēt, to, ka pēc šīs sistēmas ieviešanas tikai sertificēti uzņēmumi varēs tehniski uzturēt ritošo sastāvu.

     Vēl viens nopietns jautājums, kas tika apspriests - ir ritoša sastāva tehniskās uzturēšanas speciālistu pieņemšana darbā tikai pēc Eiropas sertifikāta uzradīšanas. Protams, ja mēs runājam par Latviju, mums ir atšķirīgā izglītības sistēma kopumā. Tomēr speciālisti ar Eiropas sertifikātu tiek augstāk novērtēti, un līdz ar to darbinieki, kas strādās šajā jomā varēs saņemt pienācīgu atalgojumu par savu darbu.

     Turpmākie jautājumi tiks izskatīti nākamajā sēdē, kas paredzēta uz 2018. gada 14. februārī.

Pavels Gavrilovs

LDzSA arodkomitejas priekšsēdētājs