ETF Dzelzceļa sekcijas sanāksme Briselē

     11.- 12. martā Briselē notika ETF Dzelzceļa sekcijas lokomotīvju brigāžu organizatoriskās komitejas un grupas sanāksme (LDAG). Grupas sanāksmē piedalījās arodbiedrību pārstāvji no Francijas, Vācijas, Austrijas, Beļģijas, Luksemburgas, Šveices, Lielbritānijas, Čehijas, Itālijas, Norvēģijas un Latvijas. LDzSA pārstāvēja Vladimirs Novikovs un Jekaterina Oļeiņika.

     Pēc LDzSA ierosinājuma darba grupas darba kārtībā tika iekļauts jautājums par personāla uzņemšanas problēmām un ar to saistītie darba samaksas un sociālo garantiju dempinga riski ES valstīs. Pēc dzelzceļa nozares liberalizācijas ES valstīs parādījās liels skaits pārvadātāju, kā rezultātā radās kvalificēta darbaspēka trūkums. Pastāv apmācītu un kvalificētu darbinieku „pārvilināšanas” process starp uzņēmumiem valstī, kā arī personāla meklēšana ārzemēs.

     LDzSA jau daudzus gadus norādīja uz šīs problēmas iespējamību. Nevienā no ES direktīvām netiek atrunātas prasības par darbinieka minimālajām sociālajām garantijām. Šodien šī situācija izpaužas, kā kvalificēta personāla migrācija no valstīm ar zemākiem ienākumiem, kas savukārt noved pie darba samaksas un sociālo garantiju dempinga valstīs ar augstākiem ienākumiem.

     Kā tika minēts sanāksmes laikā, šo problēmu jau sajuta kolēģi no Francijas, Beļģijas, Austrijas un citām valstīm. Diemžēl kvalificētu mašīnistu trūkuma problēmu cenšas atrisināt, veicot izmaiņas mašīnistu sertificēšanas Direktīvā, piemēram, samazinot izglītības līmeni līdz pamatskolas līmenim.

     Arodbiedrības ļoti labi saprot, pie kā tas var novest. LDzSA ierosināja izskatīt iespēju iekļaut minimālo sociālo garantiju un minimālo ienākumu paketi Direktīvā par drošības sertifikāta saņemšanu / atjaunošanu. Kā arī iespēju sasniegt vienotu vidējo mašīnistu sociālo līmeni ES valstīs, kas pielāgots katras valsts līmenim un dzīvesveidam, ņemot vērā sociālo pārdali un nodokļus.

 

Rakstu sagatavoja: Jekaterina Oļeiņika