ETF Dzelzceļa sekcijas sanāksme Oslo

     Komitejas sanāksmē piedalījās arodbiedrību pārstāvji no vairākām Eiropas valstīm: Austrijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Norvēģijas un Latvijas. Latvijas intereses pārstāvēja Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības darbinieki Vladimirs Novikovs un Jekaterina Oļeiņika.

     Sanāksmes dienas darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par starpvalstu pārvadājumu organizācijas problēmām, personālatlases uzņēmumu darbību, mašīnistu darba algas un sociālo garantiju saglabāšanas.

      Situācija Eiropas dzelzceļa uzņēmumos attīstās saskaņā ar prognozēm, par kurām Arodbiedrība (LDzSA) runāja vēl pirms desmit gadiem. Eiropas dzelzceļa arodbiedrības, cerēja, ka, ieviešot "4. dzelzceļa paketi" par vienoto Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, tās joprojām spēs regulēt atsevišķus dzelzceļa transporta nozares procesus vienas konkrētas valsts robežās.

     Pēdējā laikā darbību ir uzsākušas daudzas nelielas kompānijas, kas veic dzelzceļa pārvadājumus Eiropas Savienības teritorijā. Pārvadājumu tirgus robežas atvēršana noved pie darbaspēka sociālā dempinga dzelzceļa nozarē, tādējādi piesaistot mašīnistus no Eiropas valstīm ar zemāku algu līmeni. Savukārt, tādu mašīnistu aizplūde no šādām valstīm rada darbaspēka trūkumu pašās valstīs.

      Šodien Eiropā darbojas vairāk nekā 50 personālatlases uzņēmumu, kuri nodarbina mašīnistus darbam ES valstīs, praktiski nenodrošinot viņiem sociālās garantijas, pienācīgu atalgojumu un darba aizsardzību.

     LDzSA ir atkārtoti izteikusi priekšlikumu par vajadzību nodrošināt vienādu dzīves līmeni mašīnistiem ES valstīs, atbalstīt darba un arodbiedrību tiesības un sociālo aizsardzību liberalizētā dzelzceļa nozarē, ņemot vērā vidējā stabilā ienākumu līmeņa nodrošināšanu, kā arī piedāvāja izstrādāt noteikumus, kuri nosaka personālatlases uzņēmumu darbību, kas neļautu mašīnistu algu dempingu.