Godinot dzelzceļa simtgadi, uzsākta jauna tradīcija!

     Pagājušajā nedēļas nogalē, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) atpūtas bāzes un mācību centra “Virogna” teritorijā tika veikti apzaļumošanas un vides sakārtošanas darbi, sākts darbs pie “Saules dārza” izveides.

     “Saules dārzā” iestādītās 35 liepas un 65 ozoli ir sākums jaunai tradīcijai, kuru turpināsim dzelzceļa 101, 102, 103.. un vēl daudzus gadus godinot!

     “Virogna ir vieta, kur visi mūsu biedri ir gaidīti gan, lai strādātu, gan mācītos, gan sportotu, protams, arī atpūstos. Nolūkā nodrošināt mūsdienīgu komfortu un biedru vajadzības, notiek nepārtraukta bāzes attīstība – uzlabota infrastruktūra, izbūvēti jauni namiņi, bāze tikusi pielāgota bērnu vasaras nometņu vajadzībām. “Saules dārzs” ir sākums skaistai tradīcijai, tradīcijai, kas mūs visus priecēs, tajā pat laikā – tradīcijai, kas mūs apvienos kopīgā darbā, jo bez darba neko skaistu radīt nav iespējams:” stāsta LDzSA valdes priekšsēdētājs S.Semjonovs.