Informācija!

     Esam saņēmušu atbildi uz Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības sagatavoto vēstuli Satiksmes ministrijai, par darba turpināšanu pēc 15.decembra!

 

     Satiksmes ministrija ir izskatījusi Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 2021.gada 5.novembra vēstuli Nr.1.11./88 “Par Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izpildi”, kurā tika ierosināts izskatīt iespēju un pagarināt dzelzceļa nozares valsts kapitālsabiedrībām, nodrošinot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-l9 infekcijas izplatības ierobežošanai, iespēju nodarbināt darbiniekus, kuri uzsākuši vakcinācijas procedūru vai, pabeiguši to, bet nav saņēmuši vakcinācijas sertifikātu, līdz 2021.gada 15.decembrim.             

     Satiksmes ministrija informē, ka Ministru kabinets 2021.gada 1.decembrī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 19.punktu nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021.gada 15.novembrim, kā arī nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021.gada 15.novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021.gada 15.novembrim un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.decembrim atbilstoši vakcīnu lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras mājaslapā publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai darbinieks (amatpersona) var turpināt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām, vai darba devēja pēdējo 72 stundu laikā organizētu skrīninga antigēna testu. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

     Ievērojot minēto, darbinieki, kas vakcināciju ir uzsākuši līdz 2021.gada 15.novembrim un vēl nav saņēmuši sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, līdz 2021.gada 15.decembrim savus darba pienākumus var veikt klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām, vai darba devēja pēdējo 72 stundu laikā organizētu skrīninga antigēna testu.

 

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietniece                                                                                L. Austrupe