Informējam par baseinu Rīgā!

Baseinu varēs apmeklēt no 1.marta līdz 31.maijam.

Lai sāktu apmeklēt baseinu no 01.03.2018. Jums jāiesūta attiecīgi savs vārds, uzvārds, VAS Latvijas Dzelzceļš darba apliecības numurs vai Arodbiedrības biedra kartes numurs uz e-pastu sports@ldzsa.lv līdz 28.02.2018.

Par baseina apmeklēšanas cenām, kā arī citos neskaidrību gadījumos zvanīt pa tālruni 28231053, 67234418.

Iepriekšējie saraksti netiek ņemti vērā, ir jāpiesakās no jauna!!!