Informējam!

     Ņemot vērā mūsu biedru lielo aktivitāti – pirmajās nedēļās ir pieteikušies vairāk kā 400 biedru, līdz 10.septembrim esam pagarinājuši iesniegumu iesniegšanas termiņu arodbiedrības biedra statusa saglabāšanai.

Mēs esam gandarīti, ka mūsu biedri ir atbildīgi un rūpējas par savu drošību!