Informācija Ergo klientiem!

       Personām, kuras ir izvēlējušās 3.apdrošināšanas programmu, ir iespēja izmantot rehabilitācijas pakalpojumus sanatorijās, kas atrodas Baltkrievijā. Apdrošināšanas atlīdzības maksimālais apmērs par rehabilitācijas pakalpojumiem Baltkrievijas sanatorijās sastāda EUR 215.00.     

       Pirms plānotā brauciena (un tā rezervēšanas) ir nepieciešams to saskaņot ar Arodbiedrību. Personām pašām ir jāorganizē vīzu pasūtīšana un saņemšana, kā arī jāveic sanatorijas rezervēšana, patstāvīgi apmaksājot ar iepriekšminētajām darbībām saistītos izdevumus (ERGO nekompensēs).

        Atcelts 3 mēnešu termiņu ierobežojums dokumentu iesniegšanai ERGO atlīdzības saņemšanai. Sākot ar 01.10.2018. personas var iesniegt čekus, kvītis u.c. dokumentus atlīdzības saņemšanai visā apdrošināšanas polises darbības termiņa laikā, t.i. 01.10.2018.-30.09.2019.

        Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazināties ar Arodbiedrības Apdrošināšanas daļas vadītāju Elvīru Bobrovsku, tālr.nr. 67233320, mob.tālr.nr. 29532936, e-pasts: elvira.bobrovska@ldzsa.lv