Izmaiņas attiecībā uz OVP

     Pamatojoties uz Veselības ministrijas 2020.gada 25.marta rīkojumu Nr.59 „Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” visā Latvijas Republikas teritorijā ir pārtraukta plānveida, t.sk., obligātās pirmreizējās un periodiskās veselības pārbaudes, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. Obligātās veselības pārbaudes ārkārtas situācijas laikā var neveikt. Vairāk informāciju lūdzu lasiet Labklājības ministrijas mājaslapā - SKATĪT ŠEIT!