Jauniešu tikšanās Latgales reģionā!

     Uz tikšanos bija ieradušies 26 jaunieši - arodbiedrības biedri - no Daugavpils un Rēzeknes reģiona.

     Pasākuma mērķis bija jauniešu saliedēšana un savstarpējā iepazīšanās ar citu reģionu un struktūrvienību jauniešiem. Visi aktīvi iesaistījās diskusijās, izteica savas idejas arodbiedrības darba uzlabošanai un arī savstarpēji apmainījās ar dažādu situāciju risinājumiem savās darba vietās.

     Seminārs sākās ar nelielu Virognas teritorijas apskati. Pēc tam visas aktivitātes turpinājās konferenču zālē. Pasākumu atklāja LDzSA priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs.

     Turpinājumā sekoja LDzSA prezentācija un kopīga diskusija, kurā semināra dalībnieki izteica savus priekšlikumus un uzdeva jautājumus.

     Uz semināru kā vieslektors bija uzaicināts Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs, kurš jauniešus iesaistīja dažādās aktivitātēs. Vienā no aktivitātēm jauniešiem tika izdalītas konfliktsituācijas, kurās darba devējs, darbinieks un arodbiedrība meklēja risinājumu konkrētajai situācijai. Jauniešiem bija arī uzdevums, kurā tika izdalīts kāds arguments, kuram bija jāatrod 5 plusi un 5 mīnusi, pēc tam pa grupām jauniešiem bija jāprezentē savi izdomātie priekšlikumi.

     Semināra noslēgumā bija konkurss kurā sadaloties pa grupām jauniešiem vajadzēja atminēt dažādas Latgales novada atpazīstamas vietas un ar dzelzceļa satiksmi saistītas ceļa zīmes un kustību apzīmējumi.

     Kā pēdējā aktivitāte bija Nākotnes dzelzceļnieks Virognā. Ar iedotajiem izdales materiāliem jauniešiem vajadzēja pa grupām uzzīmēt kā viņi nākotnē redz atpūtas bāzi Virogna un dzelzceļniekus tajā.

     Nākamajā dienā pēc brokastīm kopīgi devāmies pastrādāt bāzes teritorijas sakopšanas darbos.

     Gribam teikt lielu paldies visiem kuri piedalījās, atbalstīja rīkoto pasākumu un palīdzēja pasākuma organizēšanā!

Uz tikšanos!

Līva Ozoliņa