Jautājumi par īpašuma apdrošināšanu!

Īpašuma apdrošināšana arodbiedrības biedriem

(biežāk uzdotie jautājumi)

 Kad arodbiedrības biedrs var iegādāties arodbiedrības īpašuma apdrošināšanu?

  • Ja īpašums pieder arodbiedrības biedram vai viņa dzīvesbiedram
  • Ja arodbiedrības biedrs ir īpašumā deklarēts

 Kura apdrošināšanas sabiedrība nodrošina šo pakalpojumu?

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

  1. Kas ir apdrošināts?
  • Uguns risku gadījumu apdrošināšana – piem., ugunsgrēks
  • Ūdensvadu avārijas gadījumu apdrošināšana – piem., plīsusi caurule
  • Dabas stihiju radīto zaudējumu apdrošināšana – piem., vētra, krusa
  • Trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā radīto zaudējumu apdrošināšana – piem., kāds izsitis logu
  • Elektriski bojājumi – piem., elektrotīklā pārspriegums un sabojā ledusskapi

 Kāda ir maksimāli iespējamā izmaksājamā summa?

Ēka / dzīvoklis                        3000 EUR

Mājsaimniecības iedzīve        3000 EUR

 Vai šī apdrošināšana derēs iesniegšanai bankā?

Nē, jo bankas prasa, lai īpašums ir apdrošināts pilnā īpašuma vērtībā.

 Kāds ir ikmēneša maksājums?

3,90 EUR mēnesī. Īpašums ir apdrošināts no nākamā mēneša pēc maksājuma veikšanas.

 Vai var apdrošināt neapdzīvotu īpašumu?

Jā, var, bet tikai pašu īpašumu. Mājsaimniecības iedzīve neapdzīvotā īpašumā nav apdrošināta.

 Vai arodbiedrības biedram ir kāda līdzdalība (maksājums), ja notiek negadījums?

  • Apdzīvotam īpašumam katrā zaudējuma gadījumā - EUR 0,00.
  • Dzīvojamai ēkai vai dzīvoklim, kas netiek pastāvīgi apdzīvots, katrā zaudējuma gadījumā – EUR 70,00.

(Šī līdzdalība jeb maksājums ir pašrisks)

 Apdrošināšanas noteikumi:

LDzSA mājas lapā: https://www.ldzsa.lv/apdrosinasanas-sistema/ipasuma-apdrosinasana/ labajā pusē, sadaļā Noteikumi