Juridiskā palīdzība biedriem!

     2022.gada 29.novembrī tika pasludināts spriedums ar kuru tika apmierināta arodbiedrības biedra prasība tam piešķirt izdienas pensiju, sakarā ar to, ka VSAA apdrošināšanas stāžā neieskaitīja darba stāžu noteiktā amatā. Biedru tiesā pārstāvēja un visus dokumentus sagatavoja arodbiedrības juriste - Gita Oškāja. 

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība sniedz bezmaksas juridisko palīdzību saviem biedriem!

Darbiniekiem ir jābūt aktīviem un jācīnās par savām tiesībām!