Juriste informē!

       2.saraksts jeb smagie un kaitīgie darbi ir noteikti PSRS dokumentā. Ja persona ir strādājusi profesijā, kas norādīta 2.sarakstā, tad dod personai tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem, t.i. iespēju ātrāk pensionēties.

      Tiesības ātrāk pensionēties atbilstoši 2.sarakstam ir tikai tām personām, kurām līdz 1996.gadam ir tā “speciālais stāžs”, proti, kuri noteiktu laiku ir strādājuši darbos un profesijās, kas iekļautas Ražotņu, nozaru, cehu, profesiju un amatu sarakstos Nr.1 un Nr.2, kas tika apstiprināti ar PSRS Ministru Padomes 1956.gada 22.augusta lēmumu Nr.1173. Pēc 1996.gada šajos darbos un profesijās speciālais stāžs vairs netiek uzskaitīts. Stāžs profesijā pēc 1996.gada tiek uzskaitīts pie kopējā stāža.

        Tiesības pieprasīt pensiju pēc 2.saraksta ir personām, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas kaitīgos un smagos darba apstākļos, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem sievietēm un 25 gadiem vīriešiem, ja vismaz ceturtā daļa no tiem nostrādāti šajos darbos (sievietēm speciālais stāžs 5 gadi (aptuveni), vīriešiem speciālais stāžs 6 gadi 3 mēneši (aptuveni)).

Linki uz VSAA mājaslapu, kur ir informācija par vecumu, ar kuru var pieprasīt pensiju pēc 2.saraksta:

Sievietes

Vīrieši