Budapeštā norisinājies ETF kongress!

     2022.gada 24.-27.maijā Budapeštā notika kārtējais Eiropas Transporta darbinieku Federācijas (ETF) kongress ar galveno saukli “VISI UZ KLAJA! MĒRĶIS: GODĪGS TRANSPORTS”. 6.Kongresa darbs noritēja mūsdienīgā formātā – gan klātienē, gan online platformā. Kongresā piedalījās vairāk nekā 500 reģistrēti dalībnieki no 200 transporta nozares apvienībām no 38 valstīm, kuru starpā kā delegāti piedalījās arī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības pārstāvji – priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs un starptautiskās daļas vadītāja Violeta Lepiksone.

     Visa Kongresa laikā pašas asākās diskusijas tika veltītas liberalizācijas problēmu jautājumiem. Tika kritizētas Eiropas Komisijas pieņemtās iniciatīvas un nebija nevienas pozitīvas atsauksmes par notiekošiem procesiem Eiropā. Kopumā Kongresa dalībnieku noskaņojums nebija iepriecinošs – Eiropā ir jūtama krīze. Tika atzīmēti vairāki cēloņi – gan sociālais dempings, gan ārpakalpojumu izmantošana, gan bēgļu krīzes izraisītās sociālās un ekonomiskās sekas. Līdz ar to Kongresa laikā tika izvēlētas ETF turpmākās darbības prioritātes un akceptēta stratēģija nākamajiem pieciem gadiem.

     Ņemot vērā milzīgās problēmas, ar kurām saskaras transporta darbinieki savā ikdienas dzīvē, viņu cīņu par veselību un drošību, taisnīgām algām, pienācīgiem darba apstākļiem un cieņu kopumā, šobrīd svarīgāk nekā jebkad agrāk ir pastiprināt cīņu, uzņemties iniciatīvu un stāties pretī pašreizējiem un gaidāmajiem izaicinājumiem. ETF turpinās cīnīties par godīgiem un pienācīgiem darba un sociālajiem apstākļiem visā Eiropā un stiprinās atbalstu kampaņām, organizēšanai un apmācībai. Šajā nolūkā EIF darba programmā nākamo piecu gadu laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta šādiem trim pīlāriem:

  • ETF veidos transporta nākotni, reaģējot uz nozaru un starpnozaru izaicinājumiem un izstrādājot efektīvas alternatīvas valsts un starptautiskajā politikā;
  • ETF aktīvi veidos ETF nākotni, nepārtraukti attīstot spēcīgas un efektīvas iekšējās pārvaldības struktūras un darbības metodes;
  • ETF attīstīsies un darbosies kā rūpnieciskais un organizatoriskais spēks starptautiskās darbaspēka kustības atdzīvināšanai, kļūstot par atbildīgu, rūpniecisku un organizatorisku spēku, ko veicina starptautiska apmaiņa, darbība un solidaritāte uzņēmuma, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī.

     Kongresa laikā tika atkārtoti ievēlēts ETF prezidents - Franks Moreels, Beļģijas Transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs. Savukārt pildīt pienākumus Ģenerālsekretāra amatā tika vienbalsīgi ievēlēta Livia Spera. Kongresā tika ievēlēts arī jauns ETF Izpildkomitējas sastāvs, kurā ievēlēja LDZSA pārstāvi Violetu Lepiksoni.

                                                                                                   

LDzSA Starptautiskās daļas vadītāja

Violeta Lepiksone