Krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS mainījusi nosaukumu!

     Krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS).

           Lēmums par nosaukuma maiņu pieņemts 21. marta sapulcē, 28. martā nosaukuma maiņa reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Savukārt 1. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrēja kooperatīvas sabiedrības "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība" licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai.

     LAKS saviem biedriem piedāvā kredītu, noguldījumu, maksājumu pakalpojumus, kā arī izdevīgus nosacījumus pie partneru apdrošināšanas kompānijām. Krājaizdevu sabiedrība ir finanšu kooperatīvs, kas saviem biedriem sniedz finanšu pakalpojumus un veic operācijas līdzīgi kā komercbanka. Galvenā atšķirība – krājaizdevu sabiedrības klienti ir to īpašnieki, līdz ar to pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu ņēmēju attiecības ir citā līmenī. Tas attiecas gan uz zināšanām par saviem biedriem – pakalpojumu saņēmējiem, gan arī uz pakalpojumu cenu un elastību.

     Patlaban LAKS apvieno vairāk nekā 5 tūkstošus biedru, un biedru skaita ziņā ir ne tikai lielākā krājaizdevu sabiedrība, bet arī lielākais kooperatīvs Latvijā. Krājaizdevu sabiedrības aktīvu apmērs ir 10 milj. EUR, kredītportfelis – 8 milj. EUR, biedru noguldījumi - 6,5 milj. EUR; pašu kapitāls - 3 milj. EUR

     Dzelzceļnieks KS ir dibināta 1995. gadā kā Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedru krājaizdevu sabiedrība. Šodien Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības iniciatīva ir pāraugusi dzelzceļa robežas. Pieredzi, kura uzkrāta krājaizdevu sabiedrībā, tagad izmanto arī citi - kopš 2009. gada par krājaizdevu sabiedrības biedriem var kļūt arī citu LBAS ietilpstošo dalīborganizāciju biedri.

     “Esam vecākā un pēc biedru skaita lielākā krājaizdevu sabiedrība Latvijā, kas finanšu pakalpojumus sniedz arodbiedrības biedriem no 16 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācijām. Paplašinoties biedru lokam, savu darbību turpināsim ar jaunu nosaukumu, piedāvājot arodbiedrību biedriem drošus un izdevīgus finanšu pakalpojumus,” stāsta LAKS valdes priekšsēdētāja Olga Kazačkova.

     Nosaukuma maiņa notiks pakāpeniski - jaunā nosaukuma ieviešana pilnībā tiks īstenota līdz šī gada jūnijam.

     Visi līdzšinējie līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar "Dzelzceļnieks KS", paliek spēkā un klientiem nav jāveic papildu darbības, arī uzņēmuma reģistrācijas numurs, norēķinu rekvizīti un juridiskā adrese paliek tādi paši.

     Vairāk informācijas: www.laks.lv