Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 8.kongress!

        Par LBAS priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns, par viņa vietniekiem - Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente Irēna Liepiņa un Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins.

        Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību kongresā pārstāvēja 24 delegāti.

        Ar savu klātbūtni LBAS 8.kongresā pagodināja, Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs Mihails Šmakovs kā arī bija ieradušies viesi no Baltkrievijas Vladimirs Rings -Baltkrievijas transporta un komunikācijas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, Anna Varfolomejeva - Baltkrievijas arodbiedrību federācijas sekretāre un Anton Galina - Starptautiskās sadarbības pārvaldes vadītājs.

       Kongresa laikā notika arī tikšanās ar LDzSA priekšsēdētāju Saveliju Semjonovu un Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas priekšsēdētāju Mihailu Šmakovu, kā arī Baltkrievijas delegātu pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par tranzīta biznesa attīstību.