LBAS apbalvo labākās arodorganizācijas

      Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība šajā gadā apbalvojumu saņēma kVAS “Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Šķirotavas stacijas arodorganizācijas, arodkomitejas priekšsēdētājs Vitālijs Jankovičs. Sirsnīgi sveicam un vēlam veiksmi panākumus arī turpmākajā darbā!