LBAS atbalsta svētku dienu 1. maijā un 11. novembrī

     Darba svētki ir starptautiska mēroga darbinieku solidaritātes diena, kuras jēga ir cienīgs darbs un darba apstākļi, un tā ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules valstīs. 1. maijam ir īpaša nozīme Eiropas demokrātijā, taču šis datums nenozīmē tikai manifestācijas un protestus, - šī diena Latvijas darbiniekiem ir arī iespēja vairāk pievērsties darba un ģimenes dzīves saskaņošanai.

     LBAS atbalsta gan 1. maija, gan 11. novembra godināšanu, taču kategoriski iebilst pret šo vēsturiski nozīmīgo datumu pretnostatījumu. Turklāt LBAS uzskata, ka ir daļa uzņēmēju, kuriem tieši brīvdienās palielinās iespēja papildus nopelnīt.

     LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “LBAS uzskata, ka jau sen bija laiks pieņemt lēmumu par 11. novembri kā svētku dienu. Žēl, ka ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kad šis jautājums tiek risināts. Neuzskatām, ka ir pareizi rīkoties tā, - ka iedosim kādam kaut ko tikai tad, kad kādam citam atņemsim, tādēļ svētku dienai ir jābūt gan 1. maijā, gan 11. novembrī.”

     “Tie, kuri uzskata, ka Latvija nevar atļauties vēl vienu svētku dienu šajā vēsturiski nozīmīgajā dienā, nezina to, ka Latvijā, salīdzinot, piemēram, ar Vāciju, darbinieki saņem par 3% mazāku IKP daļu, kas nozīmē veselu miljardu eiro nākamā gada budžetā. Ja kāds vēlas saglabāt šo disproporciju par labu kapitālam, tā ir viņu izvēle, ” saka LBAS priekšsēdētājs un atgādina, ka Latvijā svētku dienām ir jābūt gan 1. maijā, gan 11. novembrī, “un pretstatīt šos datumus var tikai tie, kas nezina vai ir aizmirsuši Latvijas vēsturi.”