LDzSA valdes sēde

       Sēdes laikā tika apstiprināts 2017.gada budžets, LDzSA un Ergo Life Insurance SE Latvija filiāle atvērtās polises komisijas sastāvs. Apspriests tika jautājums par atsevišķu dalīborganizāciju struktūru izmaiņām un citi dažādi jautājumi.