Arodbiedrība informē!

     Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība 22. augustā nosūtīja vēstuli – Satiksmes ministrijai, Ministru prezidentam, Finanšu ministram, VAS LDz padomes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētājam, par atbalstu dzelzceļa darbiniekiem, kurus ietekmē tirdzniecības ierobežojumi un infrastruktūras finansēšana.

     Atzīstam, ka sankciju ietekmē ir būtiski samazinājies tranzīta dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms, kā rezultātā ir būtiski samazinājušies dzelzceļa infrastruktūras uzturētāja ienākumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai.

     Līdz ar to vairāku dzelzceļa nozares profesiju pārstāvju darba samaksa neatbilst  pašreizējam darba tirgum un ekonomiskajai situācijai, par ko liecina auditorkompāniju pētījumu rezultāti. Tāpēc kvalificēti speciālisti pamet savu darbavietu un kolektīvos valda paaugstināta spriedze.

     Arodbiedrība uzstāj, ka ir jāpieņem pamatoti lēmumi un valstij ir steidzami jāpilda savas saistības par dzelzceļa infrastruktūras finansēšanu, attiecībā uz savstarpēji noslēgtajiem līgumiem starp VAS “Latvijas Dzelzceļu” un valsti. Nesavlaicīgi un nepamatoti lēmumi var novest pie neatgriezeniskām sekām.

 Uz ko saņēmām atbildi, ka Ministru prezidents ir uzdevis Satiksmes ministram un Finanšu ministram sniegt saskaņotu atbildi Arodbiedrībai.