LDzSA vadības darba aktualitātes!

     2020.gada 24.janvārī LDzSA pārstāvji piedalījās Satiksmes ministra izveidotā darba grupā par sociālās spriedzes mazināšanu dzelzceļa jomā, uz kuru tika uzaicināti gan Nodarbinātības Valsts Aģentūras, gan Labklājības ministrijas pārstāvji. Darba grupas sēdes laikā LDzSA vadība vērsa uzmanību uz to, ka Valstī ir jārisina jautājums par valsts atbalstu un finansējumu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, tieši tāpat kā tas notiek attiecībā uz autoceļiem, un jāpārtrauc līdzšinējā prakse, ka dzelzceļa infrastruktūra tiek uzturēta tikai uz kravu pārvadāju rēķina caur maksu par infrastruktūru. Tika izteikts aicinājums Labklājības ministrijai risināt jautājumu par atbalstu darbiniekiem un apsvērt iespēju bezdarbnieku pabalstu izmaksāt atbilstoši iepriekš spēkā esošajam regulējumam, veicot grozījumus likumos. Kā arī pārrunās ar NVA tika lūgts nodrošināt atvieglotu kārtību valsts valodas apguvei un pārbaudījuma nokārtošanai.         2020.gada 27.janvārī LDzSA pārstāvji tikās kopā ar valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās direkcijas pārstāvjiem, lai apspriestu tehnoloģisko procesu izmaiņas, kas saistītas ar kolektīvo atlaišanu. Proti, valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, pārstrādājot tehnoloģiskos procesus, konultējas ar LDzSA pārstāvjiem. Ka jau iepriekš tika paskaidrots, lielākā daļa darbinieku tiks pakļauta kolektīvai atlaišanai tikai pēc tam, kad tiks pārstrādāti tehnoloģiskie procesi.

     2020.gada 29.janvārī LDzSA pārstāvji tika uzaicināti piedalīties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā tiks skatīts jautājums par VAS “Latvijas dzelzceļš” restrukturizāciju un darbinieku skaita samazināšanu.

     2020.gada februāra mēnesī LDzSA plāno tikšanos ar Labklājības ministrijas vadību, lai rastu risinājumus dzelzceļnieku sociālām problēmām, kas saistītas ar kolektīvo atlaišanu.

     Līdztekus LDzSA juriste Gita Oškāja nepārtraukti sniedz konsultācijas LDzSA biedriem par to tiesībām, tostarp, kas saistītas ar kolektīvo atlaišanu. LDzSA juriste atgādina, ka Darba koplīguma noteikumi nav grozīti un kolektīvā atlaišana nav pamats Darba koplīguma un Darba likuma normu neievērošanā.