Norisinājies seminārs!

     2020.gada 24.septembrī LDz Mācību centrā norisinājās LDzSA un VAS “Latvijas dzelzceļš” kopīgi organizētais seminārs, kurā piedalījās arodbiedrības komiteju priekšsēdētāji un Personāla direkcijas speciālisti.

     Seminārā LDzSA juridiskās daļas vadītāja Gita Oškāja un galvenā speciāliste atalgojuma jautājumos Oļesja Pilace atbildēja uz pašlaik aktuālajiem jautājumiem, kas skar darba samaksas sistēmu, darba koplīgumu un darba tiesības, kā arī Personāla direktore Lolita Smiltniece informēja, ka tiks rasts risinājums, lai darbinieki par 2020.gadu saņemtu lojalitātes atalgojumu.