NO VIROGNAS UZ SOČIEM – TAS IR REĀLI!!!

          Latviju pārstāvēja komanda, kuras sastāvu izveidoja Signalizācijas un sakaru distances komanda, jo tieši viņi uzvarēja pēdējās koncerna “Latvijas dzelzceļš” sporta spēlēs, kas notika 2018.gada 13.-14. jūlijā Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Mācību centrā un atpūtas bāzē “Virogna”.

     Signalizācijas un sakaru distances vadītājs Sergejs Belijs, kopā ar komandas kapteini Vladislavu Čikinu šā gada jūlija beigās organizēja divu dienu nometni tiem darbiniekiem - sportistiem, kuri izteica vēlēšanos pārstāvēt koncerna “Latvijas dzelzceļš” komandu. Tā kā pagājušajā gadā Krievijas dzelzceļa arodbiedrības sporta spēlēs Vladislavs startēja kā komandas dalībnieks, šogad viņam jau bija lielāka pieredze un izpratne, kam vairāk jāpievērš uzmanība un kā pareizi nokomplektēt komandu. Galvenokārt, komandu Latvijas dzelzceļš pārstāvēja dzelzceļnieki no Signalizācijas un sakaru distances un Ceļu distances, kā LDz sporta spēles 2018 uzvārētāji un otrā vietas ieguvēji. Protams, bija pārstāvji no Tehniskās vadības direkcijas, Kustības vadības distances, SIA “LDz Cargo” un SIA “LDz Ritošā sastāva serviss”.

     Komanda ļoti rūpīgi gatavojās sporta spēlēm, lai katrā disciplīnā varētu uzrādīt labāko rezultātu.

   Soči mūsu komandu sagaidīja ar brīnišķīgu laiku. Sporta programma bija sadalīta trijos posmos – vieglatlētika, komandas sporta veidi un fināla stafete. Visu sporta spēļu laikā, mūsu komanda, neskatoties uz karsto laiku, aktīvi piedalījās dažādās sporta disciplīnās.

     Bija prieks redzēt, ka visiem dzelzceļniekiem piemīt gan cīņas, gan komandas gars. Šīs īpašības ir ļoti nozīmīgas un svarīgas arī ikdienas darbā, jo mums jāstrādā kā vienotai komandai, kas darbojoties plecu pie pleca, spētu sasniegt arvien augstākus mērķus.

     Sacensību pirmā diena sākās ar atklāšanu, un pēc tam sekoja pirmais sporta spēļu posms – vieglatlētika, kura laikā sportisti sacentās skriešanā, pievilkšanās, pumpēšanās, tāllēkšanā no vietas un šaušanā.

     Latvijas komandas pārstāvis Jevgeņijs Stepanovs no Tehniskās vadības direkcijas bija labākais vienā no disciplīnām - kategorijā 31-45, skriešana vīriešiem 1000 m. Jevgeņijs cīnījās ar lielu sparu un uzstādīja labāko rezultātu 2 minūtes 48 sekundes, kas nodrošināja 1.vietu attiecīgajā kategorijā.

    Arī mūsu komandas sievietes kategorijā 31-45 pierādīja, ka ir nopietnas un vērā ņemamas konkurentes. Distancē - skriešana 1000 m - Lida Kolosova no Kustības vadības distances ieguva godalgoto 3.vietu.

    Sacensību otrajā dienā komandas varēja pierādīt savus spēkus komandas sporta veidos. Proti, 12 minušu laikā katrai komanda vajadzēja iziet 12 sektorus. Katrā sektorā bija interesanti un nestandarti sporta veidi – klinšu kāpšana, sporta aerobika, militārā līnija, šķēršļu josla, ūdens stafete u.c.

    Pati interesantākā un aizraujošākā bija sacensību trešā diena, kad sporta spēles norisinājās tramplīnlēkšanas stadionā “Русские горки” / “Krievu kalniņi”.

    Kā jau iepriekš tika minēts, Sočos šogad notika X Starptautiskās Krievijas dzelzceļa arodbiedrības sporta spēlēs un tieši desmit gadus atpakaļ Krievijas dzelzceļa arodbiedrības vadība pirmo reizi uzaicināja Latvijas dzelzceļniekus un arodbiedrības biedrus piedalīties Krievijas dzelzceļa sporta spēlēs. Līdz ar to mūsu komandas kapteinim Vladislavam Čikinam kopā ar pagājušā gada uzvarētājiem un sporta spēļu organizatoriem tika uzticēta karoga pacelšana.

    Sporta spēļu fināla atklāšanā bija daudz dažādu priekšnesumu, kā arī Sočos olimpiskajā objektā mums bija iespēja redzēt, kā tika iedegta mākslīgā olimpiskā uguns, kas deva startu pēdējai sporta spēļu stafetei.

    Pēdējā stafetē piedalījās visa komanda un tās mērķis bija parādīt komandas garu un saliedētību. Stafetē tika apkopoti iepriekšējo dienu sporta veidi.

    Kopvērtējumā koncerna “Latvijas dzelzceļš” komanda ieguva 14.vietu. Pēc sacensībām komandas kapteinis sacīja: “Sacensību līmenis bija ļoti augsts, tāpēc esmu ļoti gandarīts par padarītu darbu, par mūsu komandu, kura cīnījās līdz pēdējam. Vienmēr jācenšas gūt labāku rezultātu. Neskatoties uz to, ka sacensību otrajā dienā divi mūsu komandas biedri guva savainojumu, viņi turpināja cīnīties un nepievīla komandu. Līdz ar to paldies visai komandai, ka viņi pierādīja savu atbildību, saliedētību un draudzīgumu.”

   Pirmo gadu komandas saņēma arī sporta spēļu īpašo uzdevumu. Katrai komandai vajadzēja sagatavot 2 minūšu priekšnesumu par tēmu “Cпорт поколений” / ”Paaudžu sports”. Šajā radošajā uzdevumā koncerna “Latvijas dzelzceļš” komanda ieguva godpilno 3.vietu.

   Sporta spēles pagāja ļoti ātri un tās bija ne tikai saulainas, bet arīdzan ar pozitīvām emocijām bagātas dienas.

  Komandas vārdā gribu pateikt lielu paldies komandas kapteinim Vladislavam Čikinam, kurš īsā laikā padarīja komandu saliedētāku, teica uzslavas, kad kādu vajadzēja atbalstīt un uzrunāja, kad vajadzēja uzmundrināt! Bez komandas kapteiņa nebūtu komandas!

  Tāpat liels paldies Ceļu distances vadītājam Vladlenam Makedonam un Signalizācijas un sakaru distances vadītājam Sergejam Belijam, kuri bija kopā ar komandu, atbalstīja komandu un deva vērtīgus norādījumos.

   Īpašs paldies, protams, jāsaka koncerna “Latvijas dzelzceļš” prezidentam Edvīnam Bērziņam un vadībai, un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājam Savelijam Semjonovam par to, ka mūsu dzelzceļniekiem ir iespēja piedalīties ne tikai Latvijas mēroga sporta pasākumos, bet arī starptautiskos turnīros. Tāpat komanda ir ļoti pateicīga par iespēju piedalīties organizētajā ekskursijas braucienā ar interesantu kultūras programmu.

   Kā Arodbiedrības pārstāve gribu pateikt paldies visai komandai un līdzjutējiem. Man bija liels prieks būt kopā ar Jums un atbalstīt mūsu sportistus. Es ticu, ka mēs visi kopā varam paveikt varenas lietas un ne tikai uzstādīt, bet arī sasniegt arvien augstākus mērķus!

   Mums ir jābūt lepniem par to, ka esam dzelzceļnieki! Novēlu, lai komandas gars un pozitīvās emocijas, kas valdīja Sočos visu sporta spēļu garumā, mīt ikvienā no mums arī ikdienā!

FOTOGRĀFIJAS IESPĒJAMS APLŪKOT SADAĻĀ GALERIJA

Rakstu sagatavoja Anna Buzikova