Paraksties PAR Darba koplīgumu!

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina un lūdz VISU arodbiedrību biedrus parakstīt LBAS iniciatīvu par arodbiedrību, to tiesību slēgt darba koplīgumus un pārstāvēt arodbiedrības biedrus stiprināšanu!

LŪDZAM pārsūtīt visiem biedriem, kolēģiem, ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām un aiciniet viņus parakstīt!

Iniciatīva pieejama šeit:
https://manabalss.lv/par-arodbiedribu-tiesibam-slegt-kopligumus-un-kopligumu-attiecinasanu-uz-arodbiedribas-biedriem/show

Kā parakstīt iniciatīvu:
1. spiež zaļo pogu "parakstīt"
2. izvēlas veidu, kā sevi identificēt (swedbank, citadele, luminor, seb vai eparaksts)
3. atveras lapa, kur var noziedot naudu, BET pašā apakšā ir pelēka poga "gribu tikai parakstīties" (nauda NAV jāziedo)
4. ievada pieprasīto informāciju (tikai lai identificētu personu)
5. INICIATĪVA PARAKSTĪTA!

Paldies!

KOPĪBĀ IR SPĒKS!