Parakstīti grozījumi Darba koplīgumā!

     Māris Kleinbergs: “Esam spējuši saglabāt un stiprināt visas sociālās garantijas koncerna uzņēmumu darbiniekiem”

     2021. gada 29.decembrī “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumu un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) vadošās amatpersonas parakstīja grozījumus Darba koplīgumā. Veicot izmaiņas Darba koplīgumā, tika saglabātas visas līdzšinējās nozares darbinieku sociālās garantijas un tā termiņš tika pagarināts uz trim gadiem.

     VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Iepriekšējie divi gadi koncerna uzņēmumiem nav bijuši viegli. Nav noslēpums, ka mums ir nācies ievērojami samazināt darbinieku skaitu, mainīties un strādāt pie tā, lai noturētu finanšu līdzsvaru uzņēmumā. Paralēli tam esam uzturējuši nepārtrauktu un ciešu dialogu ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību. Savstarpējās diskusijas ne vienmēr ir bijušas vieglas, bet, pateicoties visu iesaistīto pušu konstruktīvam dialogam, joprojām lepojamies ar vienu no darba ņēmējiem labākajiem koplīgumiem Latvijā, jo esam spējuši saglabāt un stiprināt visas sociālās garantijas darbiniekiem. Neskatoties uz pārmaiņu procesiem nozarē, kas mums vēl stāv priekšā, un neziņu, ko rada ģeopolitiskie un pandēmijas izraisītie apstākļi, mūsu darbinieki var justies droši par koplīgumā noteiktajām garantijām turpmākos trīs gadus. Vēlos pateikties visiem iesaistītajiem koncerna darbiniekiem un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības pārstāvjiem par sekmīgo sadarbību, kuras rezultātā esam spējuši jo vairāk nostiprināt Darba koplīgumu!”

     Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs: “Aizvadītais periods mums visiem bija grūts, bet neskatoties uz izaicinājumiem, kurus nācās pārvarēt, es vēlos pateikties gan “Latvijas dzelzceļš” koncerna vadībai, gan Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības darbiniekiem par to, ka, spītējot visiem apstākļiem, esam spējuši saglabāt Darba koplīgumā atrunātās garantijas! Lai arī lēmumi, kuri iepriekšējos gados tika pieņemti, bija nepatīkami daudziem nozarē strādājošajiem, tomēr pateicoties labajai sadarbībai un koplīgumā nostiprinātajai sociālajai aizsardzībai, darbinieku skaita samazināšanas process bija maksimāli cilvēcīgs un caurspīdīgs”.

     Veicot Darba koplīguma grozījumus, darbiniekiem ir saglabātas visas esošās sociālās garantijas un, lai nodrošinātu stabilitāti un ilgtspējību, tā termiņš pagarināts uz trim gadiem, proti, līdz 2024.gada 31.decembrim.

     Tāpat jaunā redakcijā tika parakstīts divpusējs Darba koplīguma pielikums starp LDz un LDzSA par VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku papildpensijas apdrošināšanas kārtību.

     “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumu un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības koplīgums paredz darbiniekiem plaša spektra sociālās garantijas, kā arī dažādus darba devēja nodrošinātus, darba vidi uzlabojošus un darba ņēmēja labklājību un motivāciju veicinošus pasākumus.