Parakstīts darba koplīgums ar AS Baltijas Ekspresis

     12.martā tika parakstīts AS “Baltijas ekspresis” Darba koplīgums ar darbības termiņu uz 3 gadiem.

     Darba koplīgumā tika saglabātas visas darbiniekiem piemērojamās sociālās garantijas un priekšrocības. Arodbiedrība atgādina, ka tieši pamatojoties uz ar arodbiedrību noslēgtiem darba koplīgumiem darba devēji uzlabo darbinieku tiesisko stāvokli. Darba likums nosaka tikai pašu minimumu, kas darba devējiem ir jāievēro. Tādējādi darba koplīgumu nozīme darba tiesiskajās attiecībās ir īpaši svarīga un to noslēgšana ir īpaši jāveicina.