Parakstīts darba koplīgums ar AS Pasažieru vilciens

     Pēc ilgam pārrunām un diskusijām Arodbiedrībai izdevās saglabāt jau sasniegtos labumus iepriekšējā līmenī un uzlabot dažas pozīcijas, kā piemēram, no 2019.gada 1.janvāra uzņēmums pievienojās programmai “Veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselības uzlabošanas veicināšana darbinieku vidū”.

     Detalizētāka informācija pieejama pie jūsu arodkomitejas priekšsēdētājiem.

     Pateicamies visiem AK priekšsēdētājiem un arodbiedrības biedriem par ieguldīto darbu, kā arī uzņēmuma vadībai par koplīguma atbalstu pārrunu gaitā.