Parakstīts Darba koplīgums ar NMPD

16.04.2019. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība parakstīja Darba koplīgumu ar Neatliekamās Medicīnsikās palīdzības dienestu!