Par grozījumiem Darba koplīgumā!!!

   

 1. Darba koplīguma 5.sadaļā minētās garantijas un atvieglojumi ir paredzēti tikai arodbiedrības (LDzSA) biedriem.

 2. Darba devējs un LDzSA vienu reizi gadā pārskatīs darbinieku darba algas atbilstību.

 3. Ja Darba devējs atlaidīs LDzSA biedru 5 gadus pirms pilnās vecuma pensijas un darbiniekam būs vismaz 20 gadu darba stāžs,   darba devējs par katru mēnesi (atskaitot bezdarbnieku periodu 8 mēneši) maksās pabalstu 80% no darba algas!

 Kopā ar atlaišanas pabalstu, kopējais pabalstu apmērs nevarēs pārsniegt 15000 EUR!

 Pabalstu maksās, ja samazinās darbinieku skaitu vai atlaidīs veselības stāvokļa dēļ (jaunums!)!!!

 Puses var vienoties par pabalsta izmaksu, ja darba attiecības tiek izbeigtas ar pušu vienošanos.

 4. Ja Darba devējs atlaidīs LDzSA biedru veselības stāvokļa dēļ, Darba devējs izmaksās atlaišanas pabalstu un vēl papildus pabalstu:

 1 mēneša vidējās izpeļņas apmērā:

      - biedram ir vismaz 10 gadu darba stāžs,

      - vispārējās saslimšanas dēļ noteikta invaliditāte;

2 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā:

      - biedram ir vismaz 20 gadu darba stāžs,

      - vispārējās saslimšanas dēļ noteikta invaliditāte;

3 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā:

       - Biedram ir vismaz 15 gadu darba stāžs;

       - profesionālās saslimšanas vai nelaimes gadījuma darbā, kurā nav konstatēta darbinieka vaina, dēļ kura noteikta invaliditāte;

3 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā:

      - nelaimes gadījums darbā, kurā konstatēta darba devēja vaina,

      - biedram noteikta invaliditāte.

JA IR JAUTĀJUMI, LŪDZU, ZVANĪT:

  • Arodkomitejas priekšsēdētājam;
  • LDzSA advokātei Gitai Oškājai, tālr.nr. 28231051, oskaja@ldzsa.lv

 Darba koplīgums ar visiem grozījumiem pieejams ŠEIT.