Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu sadzīvē!

Atgādinām, ka lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, jāaizpilda pieteikums (formu atradīsiet: ŠEITun jāpievieno attiecīgo negadījumu raksturojoši dokumenti:

  • Ja noticis nelaimes gadījums – pieteikumam jāpievieno visi izraksti no medicīnas iestādēm, tai skaitā ģimenes ārsta izziņa. Ārstēšanās ilgums – vairāk kā nedēļa!
  • Ja ir konstatēta kritiskā saslimšana (infarkts, insults, onkoloģija, utml.) – pieteikumam jāpievieno ārsta izziņa, kurā norādīts, kad pirmo reizi diagnosticēta saslimšana, izraksts no slimnīcas ar norādītu diagnozi un analīžu rezultāti.
  • Ja ir konstatēta saslimšana ar Laima slimību -  pieteikumam jāpievieno diagnozi apstiprinošs infektologa slēdziens, kā arī analīžu rezultāti, kuros ir norādītas specifiskās IgM antivielas asinīs, apstiprinātas ar Western Blot testu un ģimenes ārsta izraksts.
  • Ja ir konstatēta saslimšana ar COVID-19 – pieteikumam jāpievieno analīžu rezultāti (ja tests pozitīvs), izraksts no stacionāra (hospitalizācija ne mazāk kā 3 diennaktis) un ģimenes ārsta izraksts pēc slimības lapas noslēgšanas.