Sēru vēsts!

                

 

                                                                      

 

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās...

 

     21. decembrī mūžībā devusies mūsu bijusī kolēģe - galvenā grāmatvede Ļubova Čepila (1953. – 2021.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem.