Sveicam Latvijas valsts svētkos!

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
/K.Skujenieks/
 
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība sveic visus arodbiedrības biedrus un viņu ģimenes locekļus Latvijas valsts svētkos!