Tikšanās ar VAS "Latvijas Dzelzceļš" vadības pārstāvjiem

        Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par darba samaksu, darba apstākļiem un darba organizāciju. Tika uzklausīti priekšlikumi un iespējamie problēmu risinājumi no arodkomiteju priekšsēdētājiem. Darba devējs informēja par vēlmi noslēgt vienotu VAS LDZ Koncerna koplīgumu, tai pašā laikā nesamazinot darbiniekiem piešķirtās sociālās garantijas. Kardinālas izmaiņas koplīgumā nav paredzētas. Sarunu gaitā puses apmainījās viedokļiem par nepieciešamību izveidot kopīgu darba grupu šīs ieceres īstenošanai.

        Vēlamies informēt, ka līdzīga sanāksme notiks arī oktobrī ar Latgales reģiona pārstāvjiem. Konkrēts datums tiks precizēts.