Tikšanās Latgales reģionā!

20. janvārī LDzSA mācību centrā un atpūtas bāzē “Virogna” norisinājās tikšanās ar LDzSA vadību un Latgales reģiona arodaktīvu.       

Tikšanās laikā galvenie jautājumi bija par Darba koplīgumu. Apspriesti tika jautājumi arī par atpūtas bāzes “Virogna” attīstību un plānotajiem pasākumiem šajā gadā. LDzSA apdrošināšanas daļas vadītāja atbildēja uz aktuālākajiem jautājumiem par apdrošināšanas programmām un atvērto polisi.