Tikšanās!

     Tikšanās laikā M.Kleinbergs un Ē.Šmuksts informēja par uzsāktās optimizācijas procesu un tās sekām uz uzņēmuma darbību nākotnē. Valdes locekļi uzsvēra nepieciešamību nākotnē strādāt efektīvāk, ko ir iespējams izdarīt uzlabojot ražošanas procesus. Uzņēmuma valdes locekļi aicināja pašiem darbiniekiem būt aktīviem un paust iniciatīvu par nepieciešamajām izmaiņām.

     Līdztekus tikšanās laikā uzņēmuma valdes locekļi informēja, ka ņemot vērā arodbiedrības un uzņēmuma vadības panākto vienošanos, daļa no optimizācijas procesā ieekonomētiem finanšu līdzekļiem, 2020.gadā tiks novirzīta uz darba algas paaugstināšanu.