Satiksmes ministrs apmeklē LDzSA: Īsumā par svarīgāko

     Pagājušajā ceturtrdienā, neformālā iepazīšanās vizītē LDzSA birojā viesojās Satiksmes ministrs Tālis Linkaitis ar savu komandu: ministra biroja vadītāju Aritu Ūdri, ministra padomnieci komunikāciju jautājumos Aļonu Zanderi un ministra padomnieku juridiskajos jautājumos Uģi Upenieku. Tikšanās laikā iepazīstinājām ministru un viņa komandu ar arodbiedrības darba aktualitātēm, ar jautājumiem, kas svarīgi dzelzceļa nozarē, tostarp problēmjautājumiem “ar bārdu”.

     Tikšanās laikā runājām par dzelzceļnieku atalgojuma līmeni, par darba vietu saglabāšanu dzelzceļa nozarē, skaidrojām savu redzējumu par šo jautājumu ietekmi uz nodokļu apmēru un valsts budžetu kopumā, iepazīstinājām ministru ar nozares pēdējo gadu statistiku – atalgojuma līmeņa un nodokļu dinamiku, to savstarpējo korelāciju. Vērsām ministra uzmanību uz dzelzceļa nozarei tik svarīgo tranzīta attīstības jautājumu, kontekstā ar darba vietu saglabāšanu un atalgojuma līmeņa paaugstināšanu.

     Sarunas laikā pārrunājām, jau ilgāku laiku neatrisināto AS “Pasažieru vilciens” mašīnistu atalgojuma jautājumu: mašīnistu atalgojums šobrīd ir nekonkurētspējīgs ar atalgojuma līmeni privātajā sektorā. Jautājumu svarīgi risināt nekavējoties, pretējā gadījumā tas var kritiski ietekmēt dzelzceļa pasažieru pārvadājumus – gluži vienkārši nebūs kvalificēti speciālisti, kas varēs vadīt “Pasažieru vilciena” lokomotīves! Ministrs mūs informēja, ka jau paguvis iepazīties ar situāciju un uzdevis AS “Pasažieru vilciens” vadībai rast risinājumu, uzņēmuma iekšējo resursu ietvaros.

     Tikšanās laikā vērsām ministra uzmanību uz to, ka nepieciešams sākt darbu pie nozares reputācijas uzlabošanas, piesaistīt jauniešus nozarei. Atsaucāmies uz PIKC „Daugavpils tehnikums” sagatavoto informāciju, kas liecina, ka jauniešu skaits, kas vēlētos apgūt dzelzceļa profesijas, gadu no gada sarūk. Vienojāmies turpināt šo diskusiju jau konkrētu priekšlikumu gaismā.

     Iepazīšanās sarunu vērtēju kā profesionālu un pragmātisku, ministra redzējumu uz nozari – kā ļoti reālistisku! Vēlos pasust pateicību ministram un viņa komandai, ka pieņēma mūsu piedāvājumu – iepazīties ar LDzSA darbu un atrada laiku vizītei!

     Visu LDzSA biedru vārdā uzaicinājām ministru ar komandu 3.augustā, “Virognā”, kopā ar mums atzīmēt Dzelzceļnieku dienu! 

LDzSA priekšsēdētājs S.Semjonovs